Latest press releases
2019-01-29

Gustav Berghog has been appointed as new CEO of Zmarta Group

Read more
2018-11-23

Zmarta innehar cirka 98,6 procent av aktierna i Insplanet efter den förlängda acceptfristens utgång

Read more
2018-11-07

Zmarta Group completes acquisition of Insplanet and becomes a leader in the Nordics

Read more
2018-11-07

Zmarta innehar 98,0 procent av aktierna i Insplanet efter den initiala acceptfristens utgång och fullföljer erbjudandet till aktieägarna i Insplanet

Read more